Olen seuran toiminnassa mukana (voit valita usean)
Lapsen vanhempana
Harrastajana
Luottamustehtävissä
Muussa seuran tehtävässä, missä?
En ole mukana toiminnassa
Katsojana
Lisää tähän mahdollinen muu seuran tehtävä:

Katsojapalaute

Konsertin nimi
Kerro mielipiteesi konsertista:
Harrastan/lapsi harrastaa Siepakoissa
Tanssia
Musiikkia
Molempia
Ryhmä, jossa harrastan/lapsi harrastaa

Seuraavissa kysymyksissä vastausvaihtoehtona on:

1 = Täysin eri mieltä 2 = Jokseenkin eri mieltä 3 = En osaa sanoa 4 = Jokseenkin samaa mieltä 5 = Täysin samaa miel

12345
Opettajat hoitavat tehtävänsä hyvin
Opettajat ovat kannustavia ja luovat positiivisen ilmapiirin oppimiselle
Opetus on laadukasta
Harjoitusmäärät ovat sopivia
Tähän voit halutessasi perustella opetusta koskevia vastauksia

Harjoitukset ja esiintymiset

12345
Harjoitusmäärät ovat sopivia
Esiintymisiä on sopivasti
Harjoitusajat (kellonajat) ovat sopivia
Esiintymismatkat ovat tärkeitä ja tarpeellisia
Tähän voit halutessasi perustella harjoituksia ja esiintymisiä koskevia vastauksia

Tiedotus

12345
Tiedotus Siepakoiden toiminnasta on ollut riittävää
Tiedotteet ovat tulleet ajoissa
Tiedotusväylät ovat hyvät ja toimivat
Tähän voit halutessasi perustella tiedotusta koskevia vastauksia

Harrastuksen kulut

12345
Kausimaksut ovat sopivia
Esiintymisasujen kulut ovat sopivia
Esiintymismatkojen kulut ovat sopivia
Tähän voit halutessasi perustella kuluja koskevia vastauksia
Mistä aiheeta toivoisit, että seuraavassa vanhempainillassa/harjoituksessa keskusteltaisiin?
Mitä haluaisit kehittää/uudistaa Siepakoiden toiminnassa?
Vapaa sana, terveiset toimistolle: